Naudojimo sąlygos

Atnaujinta: 2022-02-09 09:42

Apžvalga

Šios Sąlygos yra taikomos ir įtakoja Jūsų naudojimąsi šia interneto svetaine (toliau – Svetainė). Naudodamiesi šia Svetaine Jūs sutinkate su visomis čia parašytomis sąlygomis (toliau – Sąlygos). Jeigu nesutinkate su visomis naudojimo Sąlygomis, Jūs neturite teisės naudotis šia Svetaine.

 1. Tiekėjas

  Šią Svetainę administruoja Inga Damunskienė, fizinio asmens kodas 46704191122, pažymos Nr. 1056629, adresas Žarėnų g. 17, Želvaičių k., Telšių raj., Lietuva (toliau - „Grožis Saviems“).

 2. Paslaugos

  Šioje Svetainėje yra teikiamos grožio paslaugų rezervavimo bei jų administravimo paslaugos (toliau - Paslaugos).

 3. Prieiga

  Laikas nuo laiko, Svetainė yra atnaujinama ir „Grožis Saviems“ pasilieka sau teisę bet kuriuo metu be jokio įspėjimo panaikinti, keisti ar sustabdyti Svetainę.

 4. Garantijos

  „Grožis Saviems“ negarantuoja, kad Svetainė bus visada pasiekiama ir be sutrikimų, o Svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ir be klaidų.

 5. Apribojimai

  Jums draudžiama:

  1. publikuoti šios Svetainės medžiagą kitose medijose;
  2. parduoti, licencijuoti arba komercinti šios Svetainės medžiagą;
  3. naudoti šią Svetainę reklamai arba rinkodarai;
  4. naudotis šia Svetaine ir nesilaikyti galiojančių įstatymų arba teisės aktų;
  5. kenkti kitam šią Svetainę naudojančiam asmeniui arba verslui;
  6. skleisti virusus, naudoti kibernetines atakas ar kitaip pakenkti šios Svetainės veikimui;
  7. neteisėtai bandyti prisijungti prie šios Svetainės, serverio arba duomenų bazės.

  Šio punkto reikalavimų pažeidimas gali būti laikomas baudžiamuoju nusikaltimu pagal Baudžiamąjį kodeksą. Apie tokius pažeidimus pranešime atitinkamoms teisėtvarkos institucijoms. Bet kokio pažeidimo atveju, Jūs iškart netenkate teisės naudotis šia Svetaine.

 6. Jūsų turinys

  1. Šiose standartinėse Svetainės Sąlygose „Jūsų turinys“ reiškia bet kokį tekstą, vaizdą ar kitą medžiagą, kurią pasirenkate rodyti šioje Svetainėje. Rodydami savo turinį, Jūs suteikiate „Grožis Saviems“ leidimą naudoti, pritaikyti, publikuoti ir platinti Jūsų sukurtą turinį.
  2. Jūsų turinys turi būti Jūsų pačių ir neturi pažeisti trečiųjų šalių teisių. „Grožis Saviems“ pasilieka teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, pašalinti bet kurį Jūsų turinį iš šios Svetainės.
 7. Intelektinė nuosavybė

  1. Išskyrus Jums priklausantį turinį, pagal šias Sąlygas „Grožis Saviems“ priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės ir medžiaga, esanti šioje Svetainėje.
  2. Jums suteikiama ribota licencija tik norint peržiūrėti šioje Svetainėje esančią medžiagą.
 8. Prekių ženklai

  1. „Grožis Saviems“ pasilieka teises į „Grožis Saviems“ pavadinimą, savo logotipą, www.grozissaviems.lt domeną ir visus susijusius domenus ir subdomenus.
  2. Kiti Svetainėje paminėti prekių ženklai ir įmonių pavadinimai gali priklausyti atitinkamiems jų savininkams ar licencijų turėtojams, o teisės į tokius ženklus yra paliekamos atitinkamiems jų savininkams ar licencijų turėtojams.
 9. Privatumas

  Prašome susipažinti su šios Svetainės privatumo politika.

 10. Kompensacija

  1. „Grožis Saviems“ ir Svetainės darbuotojai neprisiima jokios atsakomybės už patirtus nuostolius naudojantis šia Svetaine.
  2. Pažeidus šios Svetainės Sąlygas, Jūs įsipareigojate atlyginti visą padarytą žalą.
 11. Sąlygų keitimas

  1. „Grožis Saviems“ turi pilną teisę bet kada pakeisti šias Sąlygas, kurios įsigalioja iškart po pakeitimo. Naudodamiesi šia Svetaine sutinkate reguliariai peržiūrėti šias Sąlygas.
  2. Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata bus pripažinta negaliojančia pagal bet kurį taikytiną įstatymą, tokios nuostatos bus ištrintos, nepažeidžiant kitų nuostatų.
 12. Pilna Sutartis

  Šios Svetainės naudojimosi Sąlygos sudaro pilną sutartį tarp „Grožis Saviems“ ir Jūsų, ir pakeičia visas anksčiau sudarytas sutartis.

 13. Taikoma teisė ir jurisdikcija

  Šios Svetainės Sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Lietuvos teismai turi ne išimtinę jurisdikciją sprendžiant bet kokius ginčus susijusius su šios Svetainės Sąlygų pažeidimu arba neteisingu šios Svetainės naudojimu.

 14. Kontaktinė informacija

  Jei turite klausimų apie šią Sutartį, prašome susisiekti su mumis:
  „Grožis Saviems“ el. paštas - pagalba@grozissaviems.lt